• Phone
    0983 336 069

  • Email
    hoa.nguyen@sblaw.vn

Ông Nguyễn Tiến Hoà là một thành viên sáng lập của công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hoà đã từng làm việc cho Investconsult Group. Qua quá trình làm việc tại đây, ông Hoà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xác lập quyền đối với các đối tuợng sở hũu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu.

Quá Trình Đào Tạo

Tham gia khoá học đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học TLBU (Hàn Quốc).
Cử nhân Luật, Đại học quốc gia Hà Nội.
Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện tư pháp (2005-2006).

Hiệp Hội Nghề Nghiệp

Thành viên Hội luật gia Hà Nội.
Thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Thành viên Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam.

Lĩnh Vực Hành Nghề

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ.
tư vấn Hợp đồng và kinh doanh, thương mại.

Chat Zalo: 0904340664