Hợp đồng thương mại là gì?

Hợp đồng thương mại là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Đặc điểm của hợp đồng thương mại

Là hợp đồng dân sự: Hợp đồng thương mại được áp dụng các quy định chung của hợp đồng dân sự quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

 • Có tính thương mại: Hợp đồng thương mại được thực hiện nhằm mục đích sinh lợi.
 • Có các bên tham gia là thương nhân: Ít nhất một bên tham gia hợp đồng thương mại phải là thương nhân.
 • Nội dung hợp đồng thương mại: Nội dung hợp đồng thương mại phải đáp ứng các yêu cầu chung của hợp đồng dân sự và các quy định đặc biệt về hợp đồng thương mại.

Hình thức của hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại bằng văn bản: Hợp đồng thương mại phải được lập thành văn bản, bao gồm:

 • Hợp đồng được viết tay hoặc đánh máy.
 • Hợp đồng được ký bởi các bên hoặc đại diện hợp pháp của các bên.
 • Hợp đồng có dấu mộc của các bên (nếu có).

Hợp đồng thương mại miệng: Một số loại hợp đồng thương mại có thể được lập thành miệng theo quy định của pháp luật, ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị dưới 50 triệu đồng.

Hiệu lực của hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Điều kiện về chủ thể

 • Năng lực hành vi dân sự: Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, bao gồm:
 • Đủ tuổi thành niên (hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật).
 • Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có ý thức pháp luật và hành vi pháp luật: Các bên phải có ý thức pháp luật và hành vi pháp luật khi ký kết hợp đồng.

Điều kiện về nội dung

 • Nội dung hợp đồng không vi phạm pháp luật: Nội dung hợp đồng không được vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm:
 • Không trái với trật tự công cộng, đạo đức xã hội.
 • Không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
 • Không vi phạm các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường.

Nội dung hợp đồng rõ ràng, chính xác, đầy đủ: Nội dung hợp đồng phải được thể hiện rõ ràng, chính xác, đầy đủ về các yếu tố sau:

 • Bên tham gia: Họ và tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của các bên.
 • Mục đích và nội dung hợp đồng: Mục đích và nội dung cụ thể của hợp đồng, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ được giao dịch, giá cả, thời gian, địa điểm giao hàng/nhận hàng, phương thức thanh toán, trách nhiệm của các bên, v.v.
 • Thời hạn hợp đồng: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Các trường hợp hợp đồng có thể bị chấm dứt.
 • Giải quyết tranh chấp: Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Điều kiện về hình thức

 • Hợp đồng được lập thành văn bản: Hợp đồng thương mại phải được lập thành văn bản, bao gồm:
 • Hợp đồng được viết tay hoặc đánh máy.
 • Hợp đồng được ký bởi các bên hoặc đại diện hợp pháp của các bên.
 • Hợp đồng có dấu mộc của các bên (nếu có).
 • Trường hợp ngoại lệ: Một số loại hợp đồng thương mại có thể được lập thành miệng theo quy định của pháp luật, ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị dưới 50 triệu đồng.

 

Hợp đồng thương mại sẽ mất hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Hợp đồng bị vô hiệu: Hợp đồng bị vô hiệu ngay từ đầu nếu vi phạm một trong các điều kiện về chủ thể, nội dung hoặc hình thức hợp đồng.
 • Hợp đồng bị hủy bỏ: Hợp đồng có thể bị hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của tòa án trong các trường hợp do pháp luật quy định.
 • Hợp đồng hết hạn: Hợp đồng sẽ hết hạn sau thời gian được quy định trong hợp đồng.
 • Xảy ra trường hợp pháp lý dẫn đến mất hiệu lực hợp đồng: Ví dụ như, một bên tham gia hợp đồng chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Luật sư Nguyễn Thanh Hà là 1 trong các luật sư uy tín tại Hà Nội và đã có kinh nghiệm trên 15 năm hành nghề luật sư. Hiện luật sư Hà đang là chủ tịch công ty luật SBLAW. LS Nguyễn Thanh Hà đã đạt được nhiều bằng cấp và giải thưởng danh giá trong ngành luật như Legal500,..

Chuyển đến thanh công cụ

Chat Zalo: 0904340664