0

Đăng ký sáng chế quốc tế

Việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam được quy định trong và Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và Luật Sở hữu trí tuệ số

0

Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là bước quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia pháp lý sẵn sàng giúp bạn trong việc đăng ký nhãn hiệu một cách hiệu quả và đáng

Chuyển đến thanh công cụ

Chat Zalo: 0904340664