Câu hỏi: Hiện tôi đang có một vấn đề cần giải quyết. Cụ thể là, công ty tôi đang cần tư vấn pháp lý đăng ký thành lập mới Công ty có vốn đầu tư nước ngoài để kinh doanh chuỗi nhà hàng tại tỉnh Bình Dương. Liệu SB Law có thể hỗ trợ tôi?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn: Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu với Quý Khách Hàng bản Đề Xuất Dịch Vụ Pháp Lý của chúng tôi để Quý Khách Hàng xem xét và cân nhắc.

Nhận định sơ bộ

Căn cứ theo Biểu Cam kết WTO về Dịch vụ của Việt Nam, Dịch vụ Phục vụ Đồ ăn & Đồ uống (“Kinh doanh Đồ ăn và Đồ uống”) được phân loại theo mã ngành CPC 642. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh Đồ ăn và Đồ uống tại Việt Nam mà không có các yêu cầu nghiêm ngặt đính kèm. Nhằm đảm bảo thực hiện kinh doanh thành công, chúng tôi khuyến nghị Quý Khách Hàng nên xem xét cẩn thận các yếu tố sau:

Vị trí của nhà hàng:

Vị trí của nhà hàng tại Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quy hoạch tổng thể của chính quyền địa phương. Cần phải có sự chấp thuận của chính quyền địa phương trước khi được cấp phép đầu tư. Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách Hàng nên xác định vị trí kinh doanh của mình trong phạm vi khu vực kinh doanh hoặc các địa điểm được định hướng quy hoạch cho nhà hàng. Quý Khách Hàng nên tìm kiếm những địa điểm có đủ diện tích để đậu xe máy/ô tô.

Ngoài ra, Quý Khách Hàng nên kiểm tra xem địa điểm được đề xuất của nhà hàng có nằm trong “khu vực hạn chế” hay không trước khi hoàn tất giao dịch, theo quy hoạch của chính quyền địa phương và/hoặc các quy định đặc biệt liên quan đến Khu vực ngoại giao hoặc bất kỳ Khu vực đặc biệt nào mà doanh nghiệp sẽ không được phép đăng ký trong các khu vực đó.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, kinh doanh F&B không yêu cầu tỷ lệ vốn đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên, theo quan điểm của Cơ Quan Cấp Phép, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có thể được coi là hoạt động mở rộng kinh doanh của Công ty và do đó, tính khả thi của việc mở rộng kinh doanh có thể được đánh giá thông qua năng lực tài chính/hỗ trợ tài chính của Công ty. Khách hàng nên cân nhắc việc tăng vốn điều lệ/vốn đầu tư của Công ty để củng cố tình trạng tài chính và giúp chứng minh tính khả thi của dự án.

Phải có giấy phép con để hoạt động kinh doanh nhà hàng:

Phục vụ Đồ ăn & Đồ uống là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; do đó, Quý Khách Hàng cần phải nộp đơn và xin các giấy phép và/hoặc giấy phép con đặc biệt để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chẳng hạn như:

 • Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Kinh Doanh Nhà Hàng (phục vụ đồ uống, thực phẩm).
 • Phương Án Phòng Cháy và Chữa Cháy đã được phê duyệt hoặc Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy và Chữa Cháy hoặc Biên Bản Kiểm Tra đã được phê duyệt (thay đổi tùy theo các tiêu chí như loại công trình nơi đặt Nhà hàng, quy mô/công suất của Nhà hàng, v.v.) do Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp.
 • Xác nhận đã được phê duyệt về Đăng ký Kế hoạch Bảo vệ Môi trường, hoặc xác nhận được Miễn Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (thay đổi tùy theo các tiêu chí như diện tích xây dựng, khối lượng xử lý chất thải thiết kế/thực tế của Nhà hàng, v.v.) tùy từng trường hợp (theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).
 • Cần phải có Giấy phép Phục vụ Đồ uống Có cồn tại chỗ nếu Nhà hàng muốn phục vụ đồ uống có cồn cho khách hàng của mình (không mang tính chất mua bán hàng hóa/sản phẩm) do Chính quyền địa phương cấp.
 • Giấy phép sử dụng lòng đường, vỉa hè làm bãi đỗ xe do chính quyền địa phương cấp.
 • Giấy phép An ninh và Trật Tự, hoặc Biên Bản Kiểm Tra đã được Phê Duyệt để Kinh Doanh Nhà Hàng do Công An Địa Phương cấp.

Nhà hàng phải tuân thủ các quy định về an ninh trật tự xã hội của Chính quyền địa phương (nếu có). Trường hợp tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn nghệ thuật, người Việt Nam biểu diễn phục vụ nội bộ, biểu diễn tại cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, giải khát không bán vé, không thu tiền biểu diễn tại cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, giải khát không phải xin Giấy phép riêng.

Tuy nhiên, Quý Khách Hàng cần tuân thủ các quy định liên quan hoặc các thực tiễn áp dụng, nếu có.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài để kinh doanh chuỗi nhà hàng

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài để kinh doanh chuỗi nhà hàng

Phạm vi công việc

Các công việc sau đây được đề xuất dựa trên yêu cầu của Quý Khách Hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí/tình huống cụ thể của Quý Khách Hàng, một số hạng mục công việc có thể không cần thiết. Trong khi đó, các công việc khác có thể được yêu cầu. Tuy nhiên, bất kỳ công việc bổ sung nào sẽ không thuộc phạm vi của Đề xuất Dịch vụ Pháp lý này, nhưng có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Quy trình trước khi được cấp phép

 1. Tư vấn:

 • Tham dự các cuộc họp khác nhau với khách hàng để giải thích và xác nhận các nguyên tắc chính cho các công việc sau: (i) Đăng ký thành lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài mới để thực hiện Kinh doanh Nhà Hàng tại Tỉnh Bình Dương, bao gồm: Hoạt động dịch vụ nhà hàng và đồ ăn thức uống lưu động (CPC 642 và 643, VBC 5610); hoặc (ii) Đăng ký thành lập Công ty con của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để kinh doanh nhà hàng tại tỉnh Bình Dương, bao gồm: Hoạt động dịch vụ nhà hàng và đồ ăn thức uống lưu động (CPC 642 và 643, VBC 5610) (gọi chung là “Dự Án ”).
 • Chuẩn bị danh sách các văn bản pháp lý cần thiết để thực hiện Dự Án. Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ xem xét và đưa các tài liệu này vào hồ sơ.
 1. Soạn thảo hồ sơ:

 • Soạn thảo Hồ sơ Đăng ký thành lập Công ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam để kinh doanh Nhà hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Soạn thảo Điều lệ Công ty

Quy trình cấp phép

 • Xem xét và hoàn thiện tất cả các hồ sơ cần thiết trong hồ sơ xin cấp giấy phép cho hoạt động của dự án
 • Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền.
 • Đóng vai trò là luật sư của Quý Khách Hàng để theo dõi tiến độ làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cập nhật cho Khách hàng về tiến độ và các yêu cầu bổ sung, nếu có; và
 • Cung cấp kết quả cho Khách hàng.

Thủ tục sau cấp phép

 • Đăng bố cáo về việc thành lập công ty theo quy định của pháp luật.
 • Đăng ký mới Con Dấu Doanh Nghiệp và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Mẫu Dấu của Doanh Nghiệp.
 • Hỗ trợ Quý Khách Hàng mở tài khoản ngân hàng của công ty.
Thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lộ trình đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp có thể được mô tả theo các bước sau:

Chuẩn bị hồ sơ:

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách Hàng. Sau khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách Hàng, chúng tôi sẽ dịch thuật các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu chuẩn. Hồ sơ dự thảo ban đầu sẽ được gửi đến Khách Hàng để xem xét. Sau đó, sau khi cập nhật hồ sơ đăng ký dựa trên ý kiến của Khách Hàng, chúng tôi sẽ cung cấp hồ sơ hoàn chỉnh để thực hiện. Chúng tôi dự đoán giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong khoảng từ 05 – 07 ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép:

Đăng ký mới Công ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài để kinh doanh Nhà hàng tại Tỉnh Bình Dương, bao gồm: Hoạt động nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động (Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư): khoảng 30 – 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký Công ty con của Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam để kinh doanh Nhà hàng tại Tỉnh Bình Dương (Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư): khoảng 30–45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục sau cấp phép: khoảng 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trong quá trình cấp phép, cơ quan cấp phép có thể tham khảo ý kiến của cấp cao hơn và/hoặc các cơ quan có liên quan để phê duyệt trước khi cấp giấy phép/phê duyệt/chứng chỉ cho nhà đầu tư. Trên thực tế, chúng tôi thừa nhận những thủ tục hành chính đó có thể bị kéo dài. Trước tình hình đó, SB Law và Đối tác/Chi nhánh/Nhà thầu sẽ có những nỗ lực hợp lý để thúc đẩy và hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất.

Thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết tương tự của SB Law liên quan tới lĩnh vực Đầu Tư dưới đây:

Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Luật sư Nguyễn Thanh Hà là 1 trong các luật sư uy tín tại Hà Nội và đã có kinh nghiệm trên 15 năm hành nghề luật sư. Hiện luật sư Hà đang là chủ tịch công ty luật SBLAW. LS Nguyễn Thanh Hà đã đạt được nhiều bằng cấp và giải thưởng danh giá trong ngành luật như Legal500,..

Chuyển đến thanh công cụ

Chat Zalo: 0904340664