Việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam được quy định trong và Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Dịch vụ đăng ký sáng chế quốc tế cụ thể như sau:

Yêu cầu để thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế

Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có tính mới
 • Có trình độ sáng tạo
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp
Đăng ký sáng chế quốc tế

Đăng ký sáng chế quốc tế

Quy trình đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn tại Việt Nam

Quy trình đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT có nguồn tại Việt Nam

Bước 1: Tiếp nhận đơn:

Đơn đăng ký được nộp tại Việt Nam, trong đó yêu cầu bảo hộ tại bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT, kể cả Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (gọi tắt là Văn phòng quốc tế)

Bước 2: Tra cứu quốc tế:

Được tiến hành tại các cơ quan tra cứu có thẩm quyền (cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực đáp ứng các yêu cầu do PCT đặt ra và được chỉ định bởi Đại hội đồng PCT). Cơ quan tra cứu đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam: Cơ quan Sở hữu trí tuệ Australia, Áo, Liên bang Nga, Thuỵ Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế Châu Âu.

Bước 3: Công bố đơn:

Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được công bố trên Công báo của PCT (PCT Gazette).

Bước 4: Thẩm định sơ bộ quốc tế:

Được tiến hành tại cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế có thẩm quyền theo PCT. Mục đích là đưa ra ý kiến sơ bộ và không ràng buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ trong đơn có đáp ứng các yêu cầu bảo hộ hay không. Cơ quan thẩm định lập báo cáo thẩm định sơ bộ và gửi cho Văn phòng quốc tế.

Bước 5: Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia:

Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại quốc gia sở tại.

Quy trình đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT có nguồn tại Việt Nam

Quy trình đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT có nguồn tại Việt Nam

Nộp đơn sáng chế có nguồn gốc tại Việt Nam theo cách nào?

 • Trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng quốc tế.
 • Qua bưu điện.
 • Qua đại diện sở hữu công nghiệp

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 • Tờ khai đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được làm bằng tiếng Anh (03 bản);
 • Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 • Yêu cầu bảo hộ (02 bản).
 • Các tài liệu có liên quan (nếu có);

Thời hạn tiến hành trình tự thủ tục:

 • Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên;
 • Thẩm định nội dung: Tuỳ theo quy định của quốc gia sở tại nơi đơn được nộp ở giai đoạn quốc gia.

Phí đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT

Câu hỏi: Tôi tên là Long. Hiện tại tôi muốn đăng ký bảo hộ sáng chế vào pha Việt Nam của 01 đơn đăng ký PCT. Luật sư cho tôi hỏi tôi cần cung cấp những tài liệu gì và chi phí đăng ký ra sao?

Đăng ký sáng chế quốc tế

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 1. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký

–  Giấy ủy quyền được ký bởi Chủ đơn, không cần công chứng hay hợp pháp hóa lãnh sự (Bản sao của Giấy ủy quyền có thể được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn nhưng bản gốc phải được nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn);

– Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn trong giai đoạn quốc gia (nếu có) trong vòng 34 tháng kể từ ngày hưởng quyền ưu tiên;

– Tên và địa chỉ của:

o   Chủ đơn;

o   Tác giả của sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Bản mềm ở định dạng Word của bản mô tả, Yêu cầu bảo hộ tiếng Anh của đơn để dịch sang tiếng Việt được yêu cầu cung cấp qua email tại thời điểm lệnh nộp đơn.

 1. 2Thông tin đơn đăng ký sáng chế PCT:
 

Số đơn PCT:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Tên sáng chế/giải pháp hữu ích:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Chủ đơn:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Địa chỉ Chủ đơn:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Tác giả:

 

 

(Vui lòng cung cấp)

 

 

Tổng số trang bản mô tả:

 

 

 trang, bao gồm  hình vẽ.

 

 

Số điểm yêu cầu bảo hộ:

 

 

 điểm

 

 

Số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập:

 

 

… điểm

 

 

Số từ bản mô tả tiếng Anh:

 

 

… từ

 

 

Hưởng quyền ưu tiên:

 

 

… đơn ưu tiên

 

 

Thời hạn 31 tháng nộp đơn vào pha Việt Nam:

 

 

 

Đăng ký sáng chế quốc tế

 

 1. 3. Phí đăng ký

Các khoản phí dưới đây được tính dựa trên số lượng điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, số trang bản mô tả sáng chế tiếng Việt (có bao gồm hình vẽ), yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của bản mô tả sáng chế. Chi tiết như sau:

 

Công việc

 

 

Phí Nhà nước

 

 (USD)

 

 

Phí đại diện

 

 (USD)

 

 

1.    Phí nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích (với 01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và không vượt quá 06 trang bản mô tả)

 

 

20,00

 

 

130,00

 

 

­     Phí bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

11,00

 

 

40,00

 

 

­     Phí bổ sung cho mỗi trang bản mô tả tính từ trang thứ 07 trở đi

 

 

2,50

 

 

1,00

 

 

2.    Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (đối với mỗi đơn ưu tiên)

 

 

36,40

 

 

40,00

 

 

3.    Công bố đơn sáng chế/giải pháp hữu ích

 

 

7,53

 

 

40,00

 

 

4.    Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

 

 

37,50

 

 

40,00

 

 

–     Phí bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

37,50

 

 

20,00

 

 

5.    Yêu cầu thẩm định nội dung

 

 

83,79

 

 

45.00

 

 

­     Phí bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

83,79

 

 

20,00

 

 

6.    Phí cấp bằng sáng chế/giải pháp hữu ích

 

(bao gồm phí Đăng bạ và Công bố)

 

 

22,00

 

 

70,00

 

 

­     Phí bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

15,69

 

 

10,00

 

 

7.    Phí duy trì năm thứ nhất

 

 

35,04

 

 

50,00

 

 

–       Phí duy trì bổ sung bắt đầu từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi

 

 

35,04

 

 

40,00

 

 

Tổng phụ

 

 

242.26

 

 

415.00

 

 

TỔNG (Số in đậm)

 

 

657.26 USD

 

 

Lưu ý: Chi phí trên bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW; không bao gồm thuế VAT 5%, phí ngân hàng ($20-40) và chi phí liên lạc ($ 30-40); không bao gồm chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Khách hàng trước khi thực hiện công việc.

Dịch vụ đăng ký sáng chế PCT có nguồn gốc Việt Nam của SBLaw

 • Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ Sáng chế (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền sáng chế đang được bảo hộ;
 • Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài;

Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng thực hiện phúc đáp, khiếu kiện các Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm, phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

Mời các bạn xem nội dung về tư vấn đăng ký sáng chế của luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW trên truyền hình Netviet.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Luật sư Nguyễn Thanh Hà là 1 trong các luật sư uy tín tại Hà Nội và đã có kinh nghiệm trên 15 năm hành nghề luật sư. Hiện luật sư Hà đang là chủ tịch công ty luật SBLAW. LS Nguyễn Thanh Hà đã đạt được nhiều bằng cấp và giải thưởng danh giá trong ngành luật như Legal500,..

Chuyển đến thanh công cụ

Chat Zalo: 0904340664