• Phone
    0912 899 057

  • Email
    khuong.pham@sblaw.vn

Ông Phạm Duy Khương là một thành viên sáng lập của SB LAW và là một chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Trước khi gia nhập SB LAW, Ông Khương là trưởng phòng sở hữu trí tuệ của một công ty Sở hữu trí tuệ hàng đầu tại việt Nam trong nhiều năm. Ông Khương đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Bản quyền tại Việt Nam, các nước Châu Á cũng như nhiều nước khác trên thế giới.

Quá Trình Đào Tạo

Cử nhân Luật Đại Học Luật Hà Nội.
Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Hiệp Hội Nghề Nghiệp

Thành viên Hội Sở Hữu Trí Tuệ.
Thành viên Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam.

Lĩnh Vực Hành Nghề

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Khai thác khía cạnh kinh tế của quyền sở hữu trí tuệ.

Chat Zalo: 0904340664