• Phone
  (+84) 915 270868

 • Email
  linh.ly@sblaw.com.vn

Luật sư Lý Trần Linh là luật sư thành viên của SB Law và hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty. Trước khi tham gia vào đội ngũ luật sư của công ty, ông Linh đã từng làm việc cho NHQuang & Associates. Qua quá trình làm việc tại đây, Luật sư Linh  đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xác lập quyền và thực thi quyền đối với các đối tuợng sở hũu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu và bản quyền. Trong quá trình làm việc tại SBLAW, Luật sư Linh tiếp tục hỗ trợ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước không chỉ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà còn trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ.

Bằng cấp

Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (2012-2016).

Chứng chỉ Hành nghề Luật sư, Bộ Tư pháp (2021).

Lĩnh vực hoạt động

 • Tư vấn Luật sở hữu trí tuệ
 • Đăng ký Nhãn hiệu
 • Đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
 • Đăng ký bản quyền
 • Nhượng quyền thương mại
 • Chuyển giao công nghệ

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (2012-2016)
 • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học Viện Tư Pháp (2016-2017).

Thành viên

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Chuyển đến thanh công cụ

Chat Zalo: 0904340664